1. Eisen - The courtesan Toyooka of the Okamoto House and her kamuro (c.1825)

    Eisen - The courtesan Toyooka of the Okamoto House and her kamuro (c.1825)

     
  1. dreegs reblogged this from pocosol
  2. pocosol reblogged this from thorsteinulf
  3. leshitdick reblogged this from thorsteinulf
  4. thorsteinulf reblogged this from thorsteinulf
  5. ironvalkyria reblogged this from thorsteinulf